Starshine Reentry Predictions for Feb 18, 2000 -- Orbit 4211

Alan Pickup 15:09 UTC -1m+45m (0.0 170.2 E)
Harro Zimmer 15:38.5 UTC +-8m (49.6S 276.6E)
US Space Command 15:45 UTC +-22m (34.6S 308.9E)
US Naval Space Command 15:50 UTC +-15m (9.8N 346.14E)